หมายกำหนดการ ที่ 24/2515 เสด็จพระราชดำเนินเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2515

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1972). หมายกำหนดการ ที่ 24/2515 เสด็จพระราชดำเนินเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2515. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/219035.
View online Resources