ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งพรรค ข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งพรรค ข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/129405.
View online Resources