ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดชลบุรี ที่ 7/2559 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงาน วายเอ็มพีทีไทยแลนด์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดชลบุรี ที่ 7/2559 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงาน วายเอ็มพีทีไทยแลนด์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/532805.
View online Resources