พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนประดิษฐ์มนูธรรมกับซอยลาดพร้าว 94 พ.ศ. 2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนประดิษฐ์มนูธรรมกับซอยลาดพร้าว 94 พ.ศ. 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/36422.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล