ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา (วัดรักไทย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา (วัดรักไทย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/220286.
View online Resources