ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1852 (พ.ศ. 2551) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 581 อุดรธานี - บ้านก้อง - ปากชม ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงอุดรธานี -บ้านผือ - สุวรรณคูหา เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่วง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1852 (พ.ศ. 2551) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 581 อุดรธานี - บ้านก้อง - ปากชม ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงอุดรธานี -บ้านผือ - สุวรรณคูหา เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่วง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/87995.
View online Resources