ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์วีรจิตต์ โชติมงคล, รองศาสตราจารย์พลรัตน์ วิไลรัตน์,รองศาสตราจารย์สุรัตน์ โคมินทร์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์วีรจิตต์ โชติมงคล, รองศาสตราจารย์พลรัตน์ วิไลรัตน์,รองศาสตราจารย์สุรัตน์ โคมินทร์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/230667.
View online Resources