ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินส่วนแยก (ฉบับที่ 5) (ส่วนแยกท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนแยกพระยืน และส่วนแยกบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ส่วนแยกบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ส่วนแยกรือเสาะ และส่วนแยกตากใบจังหวัดนราธิวาส ส่วนแยกตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินส่วนแยก (ฉบับที่ 5) (ส่วนแยกท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนแยกพระยืน และส่วนแยกบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ส่วนแยกบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ส่วนแยกรือเสาะ และส่วนแยกตากใบจังหวัดนราธิวาส ส่วนแยกตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/225778.
View online Resources