ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ครั้งที่ 3) วันที่ 15 มีนาคม 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ครั้งที่ 3) วันที่ 15 มีนาคม 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/124837.
View online Resources