ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยุบเลิกวัดมะขาม (ร้าง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยุบเลิกวัดมะขาม (ร้าง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/106398.
View online Resources