ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2558

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/460016.
View online Resources