กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 288 ร. เรื่อง การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประชาชนยังเข้าถึงได้ยาก [ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 288 ร. เรื่อง การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประชาชนยังเข้าถึงได้ยาก [ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589365.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล