ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/221902.
View online Resources