ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/133855.
View online Resources