ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวปากแพรก

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวปากแพรก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/605846.
View online Resources