ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [ชื่อซากดึกดำบรรพ์ อีสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ 2555100028]

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [ชื่อซากดึกดำบรรพ์ อีสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ 2555100028]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325074.
View online Resources