ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/580019.
View online Resources