คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 2471/2540 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันผูกขาด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 2471/2540 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันผูกขาด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/262406.
View online Resources