ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/255569.
View online Resources