พระกฐินหลวงเสด็จพระราชดำเนินและพระราชทาน พระพุทธศักราช 2462

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1919). พระกฐินหลวงเสด็จพระราชดำเนินและพระราชทาน พระพุทธศักราช 2462. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/217273.
View online Resources