บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2543 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2543 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216061.
View online Resources