ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 4/2561 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานลูกจ้างอาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 4/2561 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานลูกจ้างอาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/526541.
View online Resources