ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด [วัดถนนใหญ่ เป็น วัดป่าเทพเนรมิต]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด [วัดถนนใหญ่ เป็น วัดป่าเทพเนรมิต]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/139958.
View online Resources