ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 40/2554 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการไพรบึง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 40/2554 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการไพรบึง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/171496.
View online Resources