ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดนครพนม ที่ 01/2540 เรื่อง การจดทะเบียน (สหภาพแรงงานช่างฝีมือเทคนิคสยาม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดนครพนม ที่ 01/2540 เรื่อง การจดทะเบียน (สหภาพแรงงานช่างฝีมือเทคนิคสยาม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/261683.
View online Resources