แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในการแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญในสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลอ้างอิง
ดำรง วรรณสอน แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในการแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญในสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: +, https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003232.
View online Resources