บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 [สมัยประชุมสามัญทั่วไป] วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม 2541 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 [สมัยประชุมสามัญทั่วไป] วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม 2541 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/86073.
View online Resources