ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 154/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมชาวนา ข้าวไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 154/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมชาวนา ข้าวไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/164763.
View online Resources