ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และการบังคับบัญชาของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี [นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และการบังคับบัญชาของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี [นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/145095.
View online Resources