ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน (ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) ศาลจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี (หลังเดิม))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน (ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) ศาลจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี (หลังเดิม)). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104677.
View online Resources