คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 36/2540 เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสิทธิในบัตรภาษี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 36/2540 เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสิทธิในบัตรภาษี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/264488.
View online Resources