ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การกำหนดอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนและฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. 2555

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การกำหนดอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนและฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. 2555. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/326986.
View online Resources