ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของ "มูลนิธิเมืองพลการกุศล"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของ "มูลนิธิเมืองพลการกุศล". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/224389.
View online Resources