ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมศิษย์เก่าปริญญาโททางการตลาด (เอ็ม ไอ เอ็ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมศิษย์เก่าปริญญาโททางการตลาด (เอ็ม ไอ เอ็ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/240147.
View online Resources