ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ออกใช้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ออกใช้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/204139.
View online Resources