ประกาศศาลจังหวัดลำปาง เรื่อง คำสั่งให้ นายคงศักดิ์ วงค์บุตร เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดลำปาง คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 737/2553 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 880/2553]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศศาลจังหวัดลำปาง เรื่อง คำสั่งให้ นายคงศักดิ์ วงค์บุตร เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดลำปาง คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 737/2553 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 880/2553]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/165485.
View online Resources