พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1211 สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1017(บ้านเด่นห้า)-ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1208-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109(บ้านดงมะดะ) พ.ศ.2527

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1984). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1211 สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1017(บ้านเด่นห้า)-ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1208-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109(บ้านดงมะดะ) พ.ศ.2527. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30549.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล