ระเบียบกรมตำรวจ ว่าด้วยกำหนดวิธีการเคลื่อนย้ายรถ สถานที่เก็บรถ การติดต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ ที่ถูกเคลื่อนย้าย และการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการ เคลื่อนย้ายและค่าเก็บรถ พ.ศ. 2519

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1977). ระเบียบกรมตำรวจ ว่าด้วยกำหนดวิธีการเคลื่อนย้ายรถ สถานที่เก็บรถ การติดต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ ที่ถูกเคลื่อนย้าย และการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการ เคลื่อนย้ายและค่าเก็บรถ พ.ศ. 2519. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/196679.
View online Resources