ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ประจำจังหวัดเพชรบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายสมาน สรรพคุณ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ประจำจังหวัดเพชรบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายสมาน สรรพคุณ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/251181.
View online Resources