คำพิพากษาของศาลฎีกา เรื่อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน [คดีหมายเลขดำที่ อม.อธ. 14/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 17/2563 ระหว่าง อัยการสูงสุด ผู้ร้อง นางสุจิวรรณ อุทัยสาง กับพวก 4 คน ผู้คัดค้าน นายสมบัติ อุทัยสาง ผู้ถูกกล่าวหา]

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). คำพิพากษาของศาลฎีกา เรื่อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน [คดีหมายเลขดำที่ อม.อธ. 14/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 17/2563 ระหว่าง อัยการสูงสุด ผู้ร้อง นางสุจิวรรณ อุทัยสาง กับพวก 4 คน ผู้คัดค้าน นายสมบัติ อุทัยสาง ผู้ถูกกล่าวหา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/576957.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล