ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดภูเก็ต]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดภูเก็ต]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/176796.
View online Resources