พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอกุยบุรี กับกิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2538

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอกุยบุรี กับกิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2538. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33321.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล