ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF 2563100267 ชื่อซากดึกดำบรรพ์ ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมิ (Phuwiangvenator yaemniyomi)]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF 2563100267 ชื่อซากดึกดำบรรพ์ ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมิ (Phuwiangvenator yaemniyomi)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/571130.
View online Resources