พระราชบัญญัติโอนคูระหว่างถนนรองเมือง ซอย 2 และ 3 ตำบลถนนรองเมือง อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้กรมรถไฟ พุทธศักราช 2483

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1940). พระราชบัญญัติโอนคูระหว่างถนนรองเมือง ซอย 2 และ 3 ตำบลถนนรองเมือง อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้กรมรถไฟ พุทธศักราช 2483. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/17360.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล