ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายสหัส ตรีทิพยบุตร กับพวก) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 12605/2544 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 (กรณีพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 31 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายสหัส ตรีทิพยบุตร กับพวก) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 12605/2544 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 (กรณีพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 31 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40306.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล