ประกาศสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 94/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 94/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/166308.
View online Resources