พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2554

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2554. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26336.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล