กฎสำนักคณะรัฐมนตรี ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2498) ออก ตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ ฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1955). กฎสำนักคณะรัฐมนตรี ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2498) ออก ตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ ฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216635.
View online Resources