ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ (ศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ ล. 109/2540 นายจรูญ ลิมปนะถาวร (จำเลย))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ (ศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ ล. 109/2540 นายจรูญ ลิมปนะถาวร (จำเลย)). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/255529.
View online Resources