พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายสีคิ้ว - ชัยภูมิ - ชุมแพ - เลย - เชียงคาน ตอนอ้อมเมืองชัยภูมิ พ.ศ. 2523

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายสีคิ้ว - ชัยภูมิ - ชุมแพ - เลย - เชียงคาน ตอนอ้อมเมืองชัยภูมิ พ.ศ. 2523. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29972.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล